KT Timing Online

LIETUVOS CYCLO-CROSS (CX) ÈEMPIONATAS ir ATVIROS TARPTAUTINËS DVIRAÈIØ KROSO VARÞYBOS 2018

14.10.2018

RESULTS


Tuloste on valmis 14:37:37

Kilpailun sarjat: MAMAT; WAMAT; JAMAT


MAMAT MEN AMATEURS 15 km V

Rank Nr Name 3 km 6 km 9 km 12 km 15 km Time Gap
1. 45Paulius Sprindys7:00.4(1)14:20.9(1)21:44.2(1)29:09.8(1)36:58.8(1)36:58.8
2. 35Paulius Paðtukas8:03.9(9)15:45.2(6)23:25.0(6)31:07.4(3)38:32.5(9)38:32.5   1:33.7
3. 48Mantas Zakarauskas7:36.6(4)15:19.2(4)23:03.3(2)30:53.4(2)38:45.2(11)38:45.2   1:46.4
4. 54Titas Jankauskas7:04.5(2)15:11.8(2)23:07.8(4)31:08.2(4)39:12.1(12)39:12.1   2:13.3
5. 55Jurgis Pakënas7:38.1(5)15:17.7(3)23:18.9(5)31:19.5(6)39:17.1(13)39:17.1   2:18.3
6. 42Donatas Pilka7:25.8(3)15:19.4(5)23:05.5(3)31:08.6(5)39:34.1(15)39:34.1   2:35.3
7. 58Tadas Þiliukas7:47.1(7)15:46.0(7)23:39.3(7)31:40.5(7)39:52.1(16)39:52.1   2:53.3
8. 26Arûnas Jankevièius8:02.7(8)16:09.1(9)24:20.4(9)32:17.0(9)40:24.8(19)40:24.8   3:26.0
9. 41Vytautas Mieþelis7:41.3(6)15:48.5(8)24:02.0(8)32:14.0(8)40:30.7(20)40:30.7   3:31.9
10. 44Andrius Knyva8:15.8(10)16:43.5(10)25:19.5(10)33:44.7(10)42:13.1(22)42:13.1   5:14.3
11. 34Saulius Krasauskas8:51.0(14)17:44.8(14)26:43.0(12)35:44.8(12)44:45.1(26)44:45.1   7:46.3
12. 37Andrius Kalinauskas8:23.4(11)17:26.9(12)26:47.2(13)36:02.2(13)45:05.3(28)45:05.3   8:06.5
13. 43Valdas Bajorûnas9:07.4(16)18:02.4(15)27:16.5(15)36:24.8(15)45:40.9(29)45:40.9   8:42.1
14. 47Andrius Saulevièius8:49.8(13)17:40.8(13)27:02.3(14)36:12.8(14)45:50.2(30)45:50.2   8:51.4
15. 53Mantas Mikoliûnas9:07.8(17)18:22.1(16)27:33.7(16) - (-) - (-)37:07.2  1
16. 67Laurynas Avyþius9:00.6(15)18:31.7(18)27:54.2(17) - (-) - (-)37:27.8  1
17. 52Raimondas Pilys9:18.3(20)18:26.2(17)27:56.6(18) - (-) - (-)37:40.3  1
18. 36Mantas Rimkus9:16.9(19)18:50.1(19)28:26.3(20) - (-) - (-)37:43.6  1
19. 73Giedris Giedraitis9:45.3(24)19:07.6(22)28:33.7(21) - (-) - (-)37:57.6  1
20. 24Vitalijus Dþiuvenis9:09.7(18)18:55.6(20)28:23.9(19) - (-) - (-)38:02.0  1
21. 32Tomas Dikinis9:35.6(22)19:15.8(23)28:47.4(22) - (-) - (-)38:20.0  1
22. 27Arturas Kilius9:40.2(23)19:06.9(21)28:49.3(23) - (-) - (-)38:38.3  1
23. 40Martynas Puodþiûnas9:53.5(25)19:38.4(25)29:33.6(24) - (-) - (-)39:21.0  1
24. 39Mykolas Puodþiûnas9:28.8(21)19:29.4(24)30:13.9(26) - (-) - (-)40:14.5  1
25. 69XXX10:13.2(27)20:11.9(26)30:07.1(25) - (-) - (-)40:17.6  1
26. 71Ignas Rackauskas10:12.7(26)20:16.9(27)30:27.8(27) - (-) - (-)40:47.1  1
27. 70Arturas Jakistas11:00.7(31)21:26.8(29)31:48.7(29) - (-) - (-)42:17.7  1
28. 51Gediminas Kerðys10:22.0(28)21:06.7(28)31:46.0(28) - (-) - (-)42:27.4  1
29. 57Mantas Liutkevièius10:52.9(30)22:06.8(31)33:23.2(30) - (-) - (-)44:18.1  1
30. 56Mantas Masiliûnas10:37.9(29)21:56.5(30)33:25.9(31) - (-) - (-)44:54.9  1
DNF 46Arûnas Lipnevièius8:30.3(12)17:06.3(11)25:39.0(11)34:05.5(11) - (-)
DNS 23Jaunius Dilys - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 28Saulius Rapsevicius - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 29Elijus Èivilis - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 30Mantas Gritënas - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 31Arenijus Baltruðaitis - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 33Rytis Taura - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 59Artûras Remeika - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 68XXX - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 74XXX - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)

WAMAT WOMEN AMATEURS 15 km V

Rank Nr Name 3 km 6 km 9 km 12 km 15 km Time Gap
1. 61Ilma Lipnevièienë11:15.2(1)22:31.4(1)33:49.9(1) - (-) - (-)45:26.7
2. 60Justina Èivinskaitë11:43.0(2)23:59.0(2)36:34.6(2) - (-) - (-)49:01.9   3:35.2

JAMAT JOUNG AMATEURS 15 km V

Rank Nr Name 3 km 6 km 9 km 12 km 15 km Time Gap
1. 65Mantas Bitinas7:02.1(1)14:23.9(1)21:47.9(1)29:25.6(1)37:13.8(1)37:13.8
2. 62Eimantas Vadapalas9:21.3(2)19:34.4(3)29:09.4(3) - (-) - (-)38:27.4  1
3. 66Matas Ðibilskis9:44.2(3)19:10.6(2)28:50.9(2) - (-) - (-)38:39.2  1
DNS 63Dalius Bagdonas - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 64Arminas Bagdonas - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
Live timing: kttiming.ee/livetiming/